::  معرفی رایگان وب سایت شما به موتورهای جستجو مثل گوگل و ...

ما بنا به درخواست مشتریانمان سایت یا وبلاگ انها را بصورت رایگان به موترهای جستجو معرفی می کنیم. اهمیت این قضیه وقتی روشن می شود که بدانیم حدود 80٪ از بازدیدکنندگان وب سایتها از طریق موتورهای جستجو وارد وب سایتهای مختلف می شوند لذا معرفی سایت شما به موتورهای جستجو کمک بزرگی به افزایش بازدیدکنندگان سیات یا وبلاگ شما خواهد بود.
این سرویس نیز از سرویسهای پولی است که افغان به رایگان به کاربران خود ارائه می دهید.
ContactOrderSite MapHome