7 روز تضمین وجه پرداختی در صورت عدم رضایت شما

ما برای سرویسهای میزبانی وب خود 7 روز گارانتی برگشت پول ارائه می دهیم که نشانگر اطمینان کامل ما به کیفیت سرویسهاییست که ارائه می دهیم. به عبارتی دیگر شما در صورت عدم رضایت از سرویسهای ما تا هفت روز می توانید هاست خریداری شده را پس دهید. بدیهی است این برگشت پول شامل دومین ثبت شده و برنامه نصب شده نبوده و فقط هزینه مربوط به هاست را شامل می شود.

ContactOrderSite MapHome