سفارش آنلاین

برای سفارش آنلاین کافیست یک بار به ما امیل کنید .

در امیلی که می کنید باید این چیزها درج شده باشد !!!!!

1.اسم کامل شما

2.شماره تماس

3.آدرس امیل شما

4. چگونه با سایت ما آشنا شده اید ؟

5.نام هر کدام از پلان ها را که می خواهید درج کنید ؟

6.مبلغ مورد نظر برای پلانی که سفارش داده اید را به شماره حساب کابل بانک به نام (محمد عارف)

شماره حساب

واریز کرده و فیش بانکی را برای ما امیل بزنید.

و بعدا از 12 الی 24 ساعت سایت شما آماده و به آدرس امیلی که فیش بانکی را برای ما فرستاده اید ارسال خواهد شد.

آدرس های امیل  بصورت آنلاین 24 ساعته : Info@afghanwhois.com

 


 

ContactOrderSite MapHome